BIG(گروه بیارکه اینگلس) و موزه جدید پناهندگان دانمارک (+عکس)

موبنا؛ رکسانا دانیالی گروه بیارکه اینگلس موزه ای را در اوکسبیل، محل بزرگترین اردوگاه پناهندگان دانمارک مربوط به جنگ جهانی دوم طراحی کرده است. این ساختمان فرهنگی جدید با نام “FLUGT” بستری متعلق به پناهندگان در سراسر جهان به شمار می رود و چالش ها، احساسات، عواطف و داستان های مشترک میان انسان های آواره را به تصویر می کشد.

BIG(گروه بیارکه اینگلس) و موزه جدید پناهندگان دانمارک (+عکس)

شرکت طراحی و ساخت توضیح می دهد: موزه پناهندگان دانمارک بخش مهمی از تاریخ ما را روایت می کند و این موضوعی است که بیش از هر زمان دیگری با شرایط کنونی مرتبط است. با میلیون ها پناهنده که در حال حاضر از خانه های خود آواره شده اند.

برای این پروژه استفاده مجدد، BIG یکی از معدود سازه‌ های باقی‌مانده کمپ یعنی یک ساختمان بیمارستانی را به یک موزه 1600 متر مربعی تبدیل کرد و آن را گسترش داد. بیمارستان سابق در اوکسبیل از دو ساختمان طویل تشکیل شده است.

BIG آنها را از نقطه نظر معماری و تاریخی با افزودن یک حجم منحنی شکل به هم متصل کرد که این تصمیم 500 متر مربع فضای اضافی را به موزه اضافه کرده است. در مجموع ساختاری زیبا ایجاد شده که از دور هم قابل مشاهده است.

BIG(گروه بیارکه اینگلس) و موزه جدید پناهندگان دانمارک (+عکس)

BIG(گروه بیارکه اینگلس) و موزه جدید پناهندگان دانمارک (+عکس)

BIG(گروه بیارکه اینگلس) و موزه جدید پناهندگان دانمارک (+عکس)

BIG(گروه بیارکه اینگلس) و موزه جدید پناهندگان دانمارک (+عکس)

BIG(گروه بیارکه اینگلس) و موزه جدید پناهندگان دانمارک (+عکس)

BIG(گروه بیارکه اینگلس) و موزه جدید پناهندگان دانمارک (+عکس)

BIG(گروه بیارکه اینگلس) و موزه جدید پناهندگان دانمارک (+عکس)

BIG(گروه بیارکه اینگلس) و موزه جدید پناهندگان دانمارک (+عکس)

BIG(گروه بیارکه اینگلس) و موزه جدید پناهندگان دانمارک (+عکس)

BIG(گروه بیارکه اینگلس) و موزه جدید پناهندگان دانمارک (+عکس)

BIG(گروه بیارکه اینگلس) و موزه جدید پناهندگان دانمارک (+عکس)

BIG(گروه بیارکه اینگلس) و موزه جدید پناهندگان دانمارک (+عکس)

BIG(گروه بیارکه اینگلس) و موزه جدید پناهندگان دانمارک (+عکس)

BIG(گروه بیارکه اینگلس) و موزه جدید پناهندگان دانمارک (+عکس)

BIG(گروه بیارکه اینگلس) و موزه جدید پناهندگان دانمارک (+عکس)

BIG(گروه بیارکه اینگلس) و موزه جدید پناهندگان دانمارک (+عکس)

BIG(گروه بیارکه اینگلس) و موزه جدید پناهندگان دانمارک (+عکس)

BIG(گروه بیارکه اینگلس) و موزه جدید پناهندگان دانمارک (+عکس)

BIG(گروه بیارکه اینگلس) و موزه جدید پناهندگان دانمارک (+عکس)

BIG(گروه بیارکه اینگلس) و موزه جدید پناهندگان دانمارک (+عکس)

BIG(گروه بیارکه اینگلس) و موزه جدید پناهندگان دانمارک (+عکس)

BIG(گروه بیارکه اینگلس) و موزه جدید پناهندگان دانمارک (+عکس)

BIG(گروه بیارکه اینگلس) و موزه جدید پناهندگان دانمارک (+عکس)

BIG(گروه بیارکه اینگلس) و موزه جدید پناهندگان دانمارک (+عکس)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا