موبنا رسانه ای برای طرفداران فناوری

خانه رویایی در ویتنام! (+عکس)

خانه رویایی در ویتنام! (+عکس)

همه فعالیت های روزمره نظیر آشپزی، رسیدگی به باغچه و درختان، دسترسی به فضای بازی کودکان و ورزش از طریق همین پل ارتباطی امکان پذیر خواهند بود.

موبنا؛ رکسانا دانیالی – گروه معماری 23o5studio از جدیدترین پروژه خود که در واقع خانه ای متفاوت در یکی از محله های مسکونی ویتنام محسوب می شود، رونمایی کرده است. در طراحی این اقامتگاه توجه ویژه ای به فضای نشیمن و استراحت شده است و تیم معماری سعی کرده اند که تمام این بخش ها را به صورت یکپارچه در یک فضای واحد قرار دهند. بدین ترتیب همه فعالیت های روزمره نظیر آشپزی، رسیدگی به باغچه و درختان، دسترسی به فضای بازی کودکان و ورزش از طریق همین پل ارتباطی امکان پذیر خواهند بود.

خانه رویایی در ویتنام! (+عکس)

گفتنی است که مجموعه مورد نظر به وسیله طبیعت بکر اطراف احاطه شده است. همین موضوع باعث شده تا مرزبندی مشخصی بین دو مفهوم داخل و خارج وجود نداشته باشد. با این حال طراحی به گونه ای بوده است که همچنان حریم خصوصی ساکنین به طور کامل حفظ شود. به نظر می رسد که تیم معماری قصد داشته اند که با کاهش عناصر متداول مربوط به دکوراسیون، بستر استفاده از مصالح طبیعی، نور خورشید و درختان زیبای منطقه را برای ایجاد تجربه ای جالب تسهیل کنند. به عنوان نمونه طاقچه های بلند فضای دلپذیری ایجاد کرده اند و یادآور خانه های سنتی هستند.

خانه رویایی در ویتنام! (+عکس)

خانه رویایی در ویتنام! (+عکس)

خانه رویایی در ویتنام! (+عکس)

خانه رویایی در ویتنام! (+عکس)

خانه رویایی در ویتنام! (+عکس)

خانه رویایی در ویتنام! (+عکس)

خانه رویایی در ویتنام! (+عکس)

خانه رویایی در ویتنام! (+عکس)

خانه رویایی در ویتنام! (+عکس)

دنبال کنید @ اینستاگرام