یکی از اولین تلسکوپ های گالیله (عکس)

موبنا – گالیلئو دی وینچنزیو بنایتی دو گالیله( 1564 –1642) اخترشناس، فیزیک‌دان و مهندس ایتالیایی اهل پیزا بود، که در برخی کتاب ها وی را به “همه‌چیزدان” توصیف کرده اند. گالیلئو همچنین به عنوان پدر اخترشناسی رصدی، پدر روش علمی و پدر علم مدرن شناخته می شود.

 منبع: عصرایران

دنبال کنید @ اینستاگرام