برج چوبی مثلثی در آلمان! (+تصاویر)

تصاویر نقشه و نمای داخلی برج قطعا به عنوان یک اثر معماری نظر شما را نیز جلب خواهد کرد!

مجله آنلاین موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – گروه معماری آرچیتکچر3 در بلیباخ آلمان از برج باریک و مثلثی برای یک کلیسا رونمایی کرده که چوب ماده اصلی در تولید این سازه بوده است. در ادامه تصاویر نقشه و نمای داخلی برج قطعا به عنوان یک اثر معماری نظر شما را نیز جلب خواهد کرد!

دنبال کنید @ اینستاگرام