کشف راز تکامل موجودات در زمین

نتایج یک بررسی جدید علمی ثابت می کند افزایش شدید سطح اکسیژن در کره زمین، باعث ایجاد شرایطی در زمین در میلیون ها سال قبل شده که به شکل گیری و تکامل سریع انواع موجودات انجامیده است.

مجله آنلاین موبنا – زمین میلیاردها سال تنها شاهد حضور و فعالیت موجودات ساده و تک سلولی بوده است. اما در حدود 540 میلیون سال قبل ناگهان اشکال متنوعی از حیات در سطح کره خاکی شکل گرفت.

از آن زمان به بعد گونه های متنوع گیاهی و جانوری شکل گرفت و در نهایت در دوره زمین شناسی کامبرین زمینه برای شکل گیری حیات به سبک فعلی آغاز شد. دورهٔ کامبریَن از حدود ۵۴۲ میلیون سال پیش آغاز شده و تا حدوداً ۴۸۸.۳ میلیون سال پیش ادامه داشته‌است.

تحقیقات گروهی بین المللی از محققان برای اولین بار نشان داده که در این بازه زمانی دقیقا چه رخ داده که حیات در کره زمین متحول شده است. این رویداد چیزی نیست جز افزایش ناگهانی سطح اکسیژن در کره زمین.

پژوهشگران با بررسی فسیل هایی که از این دوره تاریخی بر جای مانده، بدین نتیجه رسیده اند. آنها با جمع آوری نمونه های کربنات دریایی از نقاطی از رودخانه های سیبری و تجزیه و تحلیل ایزوتوپ های کربن و سولفور در این نمونه ها موفق به برآورد سطح اکسیژن موجود در اقیانوس ها و جو زمین در اوائل دوره کامبرین شده اند.

این اندازه گیری ها از افزایش شدید اکسیژن از 514 تا 524 میلیون سال قبل در کره زمین خبر می دهد. البته خروج زمین از دوره یخبندان و تغییرات آب و هوایی در زمین نیز به تکامل موجودات پیچیده و جدید کمک کرده است.

 منبع: فارس 

دنبال کنید @ اینستاگرام