یادداشت

۲۷فروردین

نقش مدیران دولتی در وقوع بزرگترین تخلف اقتصادی کشور

به گزارش خبرنگار موبنا، تایید وقوع یک تخلف اقتصادی بزرگ در کشور هرچند که یک دهه بطول انجامید، اما با وجود اعمال...

۲۷فروردین

چگونه چند کارمند دولت جلوی اجرای قانون ایستادند؟

احضار مدیرعامل این شرکت چند ملیتی آنهم پس از ماهها تحقیق و پیگیری چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در...

دنبال کنید @ اینستاگرام