اقامت در حرف A (+عکس)

این ساختار چوبی با قابی به شکل حرف A یادآور نوعی معماری در دوران کمونیستی لهستان است که آن زمان به عنوان راه‌ حلی مقرون ‌به‌ صرفه برای مقاصد تفریحی و تعطیلات مورد حمایت دولت واقع شد.

موبنا شرکت معماری Pankowska & Rohrhofer مستقر در زوریخ خانه وولین را می‌ سازد؛ خلوتگاهی برای سپری کردن تعطیلاتی لذت بخش که در چشم‌ انداز سواحل دریای بالتیک لهستان غرق می شود.

این ساختار چوبی با قابی به شکل حرف A یادآور نوعی معماری در دوران کمونیستی لهستان است که آن زمان به عنوان راه‌ حلی مقرون ‌به‌ صرفه برای مقاصد تفریحی و تعطیلات مورد حمایت دولت واقع شد.

اقامت در حرف A (+عکس)

در این پروژه جدایی فضایی میان هسته و پوشش به حدی افزایش می‌ یابد که فضای داخلی و خارجی به دو موجودیت معماری مجزا تبدیل می‌ شوند. در واقع با توجه به مقیاس کوچک، ویژگی های خاص نظیر مرز بندی فضاهای مختلف و انتقال بین محیط داخلی و خارجی به کیفیت فضایی تعیین کننده و اصلی پروژه تبدیل می شوند.

این خانه شامل سه سطح است که هر کدام دارای ویژگی های متمایز خود هستند. طبقه همکف منحصرا به محیط طبیعی اطراف باز می شود و با دو تراس وسیع که فضای نشیمن را گسترش می دهند، از انتقال سیال میان فضای داخل و خارج حمایت می کند. زیر سطح زمین، حمام قرار دارد که نور طبیعی را از طریق یک پنجره کوچک دریافت و فضایی درونگرا ایجاد می کند. محل خواب در بالاترین سطح قرار دارد، جایی که یک پنجره چشم انداز سخاوتمندانه ای از آسمان را به چشمان ناظر هدیه می دهد.

اقامت در حرف A (+عکس)

اقامت در حرف A (+عکس)

اقامت در حرف A (+عکس)

اقامت در حرف A (+عکس)

اقامت در حرف A (+عکس)

اقامت در حرف A (+عکس)

اقامت در حرف A (+عکس)

اقامت در حرف A (+عکس)

اقامت در حرف A (+عکس)

اقامت در حرف A (+عکس)

اقامت در حرف A (+عکس)

دکمه بازگشت به بالا