چینی ها عجب مدرسه ای ساخته اند! (+عکس)

این پروژه به منظور پاسخگویی به نیازهای نزدیک به ۲۰۰۰ دانش آموز طراحی شده است و در عین حال به عنوان یک مرکز فرهنگی برای جامعه محلی عمل می کند.

موبنا تیم معماری OPEN، تکمیل ساختمان آکادمی شانفنگ؛ یک مرکز فرهنگی و ورزشی متمایز واقع در منطقه جدید سوجو، چین را جشن می گیرد. این پروژه به منظور پاسخگویی به نیازهای نزدیک به ۲۰۰۰ دانش آموز طراحی شده است و در عین حال به عنوان یک مرکز فرهنگی برای جامعه محلی عمل می کند.

چینی ها عجب مدرسه ای ساخته اند!

گروه معماران خاطرنشان می کنند که طی روند توسعه پروژه، عمیقا تحت تاثیر معماری پیچیده چینی و همچنین باغ های سنتی سوجو قرار گرفته بودند. از این رو تمام سعی خود را کردند تا ضمن پرداختن به چالش های شهری و آموزشی معاصر، به آنها احترام بگذارند.

علاوه بر این با هدف به حداکثر رساندن فضا برای پذیرش جمعیت بزرگ کاربران، تیم معماری OPEN ساختمان آکادمی شانفنگ را به مجموعه‌ ای متشکل از پنج ساختار مجزا تقسیم کرده که همگی توسط مسیرهایی سرسبز روی پشت بام به هم متصل می شوند.

هرچند فضای ساختمان آکادمی شانفنگ میان ساختارهای متعدد تقسیم شده است، به عنوان یک کل واحد در نظر گرفته و از محیط شهری اطراف محافظت می شود. این پروژه در قالب رابط میان مدرسه و شهر، بسیاری از امکانات رفاهی را با جامعه خارج از محوطه مجموعه به اشتراک می گذارد. طی تعطیلات مدرسه نیز تئاتر، مرکز ورزشی و استخر به ر‌وی عموم باز می شوند. این پروژه در سال ۲۰۲۲ تکمیل شده است.

چینی ها عجب مدرسه ای ساخته اند!

چینی ها عجب مدرسه ای ساخته اند!

چینی ها عجب مدرسه ای ساخته اند!

چینی ها عجب مدرسه ای ساخته اند!

چینی ها عجب مدرسه ای ساخته اند!

چینی ها عجب مدرسه ای ساخته اند!

چینی ها عجب مدرسه ای ساخته اند!

چینی ها عجب مدرسه ای ساخته اند!

چینی ها عجب مدرسه ای ساخته اند!

چینی ها عجب مدرسه ای ساخته اند!

چینی ها عجب مدرسه ای ساخته اند!

چینی ها عجب مدرسه ای ساخته اند!

چینی ها عجب مدرسه ای ساخته اند!

چینی ها عجب مدرسه ای ساخته اند!

چینی ها عجب مدرسه ای ساخته اند!

چینی ها عجب مدرسه ای ساخته اند!

چینی ها عجب مدرسه ای ساخته اند!

چینی ها عجب مدرسه ای ساخته اند!

چینی ها عجب مدرسه ای ساخته اند!

چینی ها عجب مدرسه ای ساخته اند!

چینی ها عجب مدرسه ای ساخته اند!

چینی ها عجب مدرسه ای ساخته اند!

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا