۲۰ ثانیه ای پروانه های پنهان بین گل ها را پیدا کنید(سطح معما: سخت)

زمان حل معما را در قسمت نظرات برایمان بنویسید…

موبنا – در تصویر زیر یک باغ گل دیده می شود که در ابتدا تنها حیوان موجود در آن یک راکون به نظر می رسد. اما بین گل ها پنج پروانه نیز پنهان شده اند. آیا می توانید آنها را پیدا کنید؟

 

باشگاه مغز | پروانه های پنهان بین گل ها را پیدا کنید

این قبیل سرگرمی های تصویری گزینه خوبی برای آزمایش و تقویت مهارت های مشاهده ای انسان هستند زیرا می توانند مغز و چشم ما را به چالش بکشند.

چالش این است که پروانه ها را در کمتر از ۲۰ ثانیه پیدا کنید.

 

پاسخ در انتهای صفحه ارائه شده است.

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

 

در تصویر زیر پنج پروانه پنهان بین گل ها مشخص شده اند.

 

باشگاه مغز | پروانه های پنهان بین گل ها را پیدا کنید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا