تولید ماهیچه های مصنوعی با چاپگر ۳ بعدی

تولید ماهیچه های مصنوعی با چاپگر ۳ بعدی

محققان یک سیستم محرک پنوماتیک طراحی کرده اند که با پرینتر سه بعدی ساخته می شود و با وارد و خارج کردن هوا می تواند حرکاتی انجام دهد.

موبنا – به گزارش نیواطلس، تاکنون اخبار زیادی درباره ماهیچه های مصنوعی منتشر شده که به دستگاه های رباتیک یا پروتزها کمک می کند حرکاتی شبیه انسان داشته باشند. هرچند بیشتر آنها در آزمایشگاه ها و با استفاده از مواد فناورانه ابداع شده اند، اکنون محققان با استفاده از چاپگر ۳ بعدی نوع جدیدی از آن را ابداع کرده اند.

در همین راستا محققان انستیتو فناوری ایتالیا(IIT) با همکاری «دانشکده مطالعات پیشرفته سانتا آنا» یک سیستم محرک پنوماتیک با نام اختصاری GRACE طراحی کرده اند.

هر محرک به شکل یک حباب پلاستیکی توخالی با پیله هایی در بخش های کناری آن است. هنگامیکه هوا به وسیله یک شلنگ وارد محرک می شود، حباب از جهت طولی منقبض و در جهت شعاع آن منبسط می شود. به بیان دیگر حباب کوتاه تر و چاق تر می شود. از سوی دیگر هنگامیکه هوا از حباب خالی می شود، محرک بلندتر و لاغرتر می شود.

بنابراین اگر سیستم مذکور در یک انگشت رباتیک به کار رود، محرک با ورود هوا می تواند انگشت را ببندد و با خروج آن انگشت را به حالت صاف دربیاورد.

محرک های ابداعی را می توان با توجه به کاربرد مورد نظر در اشکال، اندازه ها و با ضخامت های مختلف از انواع متعددی پلاستیک ساخت.

در آزمایشی برای بررسی این فناوری محققان یک دست رباتیک در اندازه واقعی ساختند که حاوی ۱۸ محرکGRACE بود. این دست به طور کامل از رزین نرم و در یک فرایند چاپ ۳ بعدی ساخته شد.

دست رباتیک با وارد کردن یا خارج کردن هوا در چند حباب توانست انگشتان خود را خم و راست کند و کف و مچ خود را بچرخاند.

وزن کل این سیستم ۱۰۰ گرم است اما هر یک از محرک ها طوری طراحی شده اند تا بیش از هزار برابر وزن خود را تحمل کنند.

 منبع: مهر 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام