معمای تصویری
باشگاه مغز |

اهالی این 16 روستا را به هم برسانید (معمای تصویری)

معماها و بازی های فکری از جمله بهترین روش ها برای تمرین دادن مغز هستند.

موبنا – برای چند لحظه ذهن خود را با مطالب باشگاه مغز عصر ایران وارد یک چالش شیرین و جذاب کنید. فراموش نکنیم که در این دنیای پر از استرس،  مغز ما نیز برای ارائه عملکرد درست و حفظ شرایط خوب خود به تمرین نیاز دارد. معماها و بازی های فکری از جمله بهترین روش ها برای تمرین دادن مغز هستند.

از این رو می خواهیم به ساده ترین و کم هزینه ترین روش ممکن مقداری مغز خود را وارد تمرین و چالش کنیم.(رفرنس)

در ادامه یک بازی فکری ارائه شده است . فرض کنید 16 نقطه زیر، 16 روستا هستند که باید توسط 6 جاده صاف، به هم راه داشته باشند (مستقیم یا غیر مستقیم).

این روستاها را به هم وصل کنید و اهالی را به هم برسانید و حواس تان باشد که همه جاده ها باید صاف باشند ( و فقط می توانید 6 خط صاف بکشید).

معمای تصویری

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

پاسخ

معمای تصویری

منبع: اکسپرس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام