یک معادله بسیار ساده ریاضی که شاید کمی دشوار باشد! (تصویر)

نکته: در انتخاب علائم ریاضی برای جای خالی ها قوانین مربوط به اولویت علائم را نادیده بگیرید.

موبنا – در تصویر زیر یک معادله ساده ریاضی ارائه شده است که باید آن را با جایگذاری سریع علائم چهار عمل اصلی ریاضی کامل کنید. به نکته راهنما هم دقت کنید!

 

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

منبع: شینهوا

 منبع: عصرایران

دنبال کنید @ اینستاگرام