عجیب ترین کتابخانه چین!(+عکس)

«این پروژه همانند یک فانوس دریایی کوچک معنوی است که به صورت مداوم تکه‌ های مختلفی از طبیعت را به دنیای فوق العاده مطالعه و کتاب خوانی پیوند می‌دهد.»

موبنا؛ رکسانا دانیالی – “صدا را از اقیانوس بگیر” تعبیری شاعرانه از کتاب فروشی و کتابخانه ویژه ای است که دامنه کوهی در شنزن چین قرار دارد. طراحی شده توسط شرکت معماری 00group؛ طرح پیشنهادی در واقع یک ساختمان سفید تراشیده شده با سه دهانه بزرگ به سمت دریا، آسمان و جنگل است.

به این ترتیب، بازدیدکنندگان می توانند به راحتی به اصوات و مناظر اطراف دسترسی آزادانه داشته باشند. تیم معماری توضیح می دهد: «این پروژه همانند یک فانوس دریایی کوچک معنوی است که به صورت مداوم تکه‌ های مختلفی از طبیعت را به دنیای فوق العاده مطالعه و کتاب خوانی پیوند می‌دهد.»

مطابق با روحیه سیال کتاب فروشی، تیم 00group هیچ مرز آشکاری را بین فضای داخلی و خارجی تعبیه نکرده است. در عوض به نظر می رسد طبیعت به آرامی در فضای اتاق سرگردان است.

به بیان دیگر با قدم زدن در این کتاب فروشی، نشستن روی زمین و یا صندلی های چوبی، بازدیدکنندگان می توانند بدون هیچگونه سر و صدایی تغییرات رنگ، نور و صدا را نظاره کنند. طراحان می گویند: “این موضوع مانند فیلتر کردن محیط طبیعی در یک ظرف و یا محیط کوچک است. درست مشابه یک اثر هنری”.

دنبال کنید @ اینستاگرام