يادداشت روز

فضاي ابري رقابت!

موبنا- 06/12/86 کورش شمس ايجاد فضاي رقابتي در بازار ارائه خدمات تلفن همراه ، يکي از ايده آل هاي دولت و بخش خصوصي است که براي دولت در حد يک شعار دهان پر کن است و براي بخش خصوصي يک رويا!

با اين وجود ، مسئولان کماکان بر اين که فضاي بازار تلفن همراه رقابتي است تاکيد مي کنند و بر اين باورند که تمام شرايط براي افزايش رقابت ها در اين بازار فراهم است.
به عنوان نمونه وزير ارتباطات چندي پيش در جمع خبرنگاران،به رقابتي شدن فضا در اين حوزه اشاره کرده و در خصوص اقدامات اين وزارتخانه براي ايجاد اين فضا گفته است: در حوزه تلفن همراه و با حضور اپراتور اول، دوم و پيمانکار تاليا، يک بازار رقابتي ايجاد شده که پس از ورود اپراتور سوم اين رقابت شديدتر خواهد شد.
ترديدي نيست که اپراتور دوم ، پيمانکار سيم کارت هاي اعتباري تاليا و در آينده اي ( شايد) نزديک اپراتور سوم تلفن همراه رقباي شرکت ارتباطات سيار در بازار محسوب مي شوند و اساسا فلسفه وجودي آنها، رقابتي شدن فضاي بازار است.
با اين وجود، هنوز هم اثرات اين رقابت در بازار تلفن همراه، قابل مشاهده نيست و نرخ تعرفه خدمات، کم و کيف ارائه خدمات و همچنين آنچه که حقوق مشترکان خوانده مي شود،با چالش ها و مسائل بسيار زيادي همراه است.
اين پارادوکسي است که تنها ،ذهن ناظران خارجي را به خود مشغول کرده است. آنها از خود مي پرسند، با وجود رقبايي مانند ايرانسل و تاليا به چه دليل هنوز هم فضاي بازار تلفن همراه در ايران رنگ و بوي رقابتي به خود نگرفته است؟
اما، منتقدان و کارشناسان داخلي به خوبي مي دانند که چنين فضايي حاصل کدام سياست ها و روش هاي بازي دادن بخش خصوصي در بازار تلفن همراه است.
اين موضوعي است که حتي شخص وزير نيز نسبت به آن آگاه است و زماني که از ايجاد فضاي رقابتي براي خبرنگاران مي گويد، به خوبي واقف به اين واقعيت است که ايرانسل با وجود آنتن مشکلاتي داشته و دارد نمي تواند رقيب همراه اول باشد و تاليا که خود پيمانکار مخابرات است ،نيز…
آنچه مسلم است ، از رقابت در بازار تلفن همراه در ايران، صرفا تصويري ارائه مي شود که با واقعيت وجودي آن تفاوت بسيار زيادي دارد و سياست هاي دولت، به گونه اي است که بخش خصوصي قدرتمندي به عنوان رقيب وجود نداشته باشد.
کمااين که بيشتر سهام همين بخش به اصطلاح خصوصي هم مانند ايرانسل، در اختيار نهادهاي دولتي و شبه دولتي است که اساسا خصوصي بودن آن را زير سئوال مي برند.
با اين وجود، وزير از ايجاد فضاي رقابتي مي گويد و خبرنگاران حاضر در نشست خبري هم به همان سادگي که وزير پذيرفته اين فضا رقابتي است، اخبار آن را چاپ مي کنند و در نهايت آنچه ديگران مي بينند، اين است که در ايران چند اپراتور در کنار هم به ارائه خدمات تلفن همراه مي پردازند و …
اگرچه ، مردم هزينه هايي مي پردازند و خدماتي دريافت مي کنند که با هزينه ها و کيفيت هاي يک بازار رقابتي زمين تا آسمان تفاوت دارد.
15/13 


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 − 2 =