چاقویی برای تبرک غذا و شکرگزاری ثروتمندان اروپایی (+فیلم و عکس)

مجموعه نادری از کارد های ایتالیایی مربوط به قرن شانزدهم که نت های موسیقی و نوشته هایی روی تیغه آنها حک شده است.

موبنا –  به نظر می رسد پیش و پس از وعده های غذایی از آنچه روی تیغه کارد حک شده برای شکرگزاری استفاده می شده است.

مهمانان دعای شکرگزاری را با هماهنگی کامل از روی نت‌های حک شده بر روی تیغه چاقوها بصورت سرود می خواندند.


شبیه‌سازی و اجرای بخشی از این سرود و نت احتمالا شبیه به اجرای ویدئوی زیر بوده است:

چاقویی برای تبرک غذا و شکرگزاری ثروتمندان اروپایی (+فیلم و عکس)

چاقویی برای تبرک غذا و شکرگزاری ثروتمندان اروپایی (+فیلم و عکس)

چاقویی برای تبرک غذا و شکرگزاری ثروتمندان اروپایی (+فیلم و عکس)

چاقویی برای تبرک غذا و شکرگزاری ثروتمندان اروپایی (+فیلم و عکس)

چاقویی برای تبرک غذا و شکرگزاری ثروتمندان اروپایی (+فیلم و عکس)

چاقویی برای تبرک غذا و شکرگزاری ثروتمندان اروپایی (+فیلم و عکس)

چاقویی برای تبرک غذا و شکرگزاری ثروتمندان اروپایی (+فیلم و عکس)

چاقویی برای تبرک غذا و شکرگزاری ثروتمندان اروپایی (+فیلم و عکس)

چاقویی برای تبرک غذا و شکرگزاری ثروتمندان اروپایی (+فیلم و عکس)

چاقویی برای تبرک غذا و شکرگزاری ثروتمندان اروپایی (+فیلم و عکس)

چاقویی برای تبرک غذا و شکرگزاری ثروتمندان اروپایی (+فیلم و عکس)

چاقویی برای تبرک غذا و شکرگزاری ثروتمندان اروپایی (+فیلم و عکس)

چاقویی برای تبرک غذا و شکرگزاری ثروتمندان اروپایی (+فیلم و عکس)

چاقویی برای تبرک غذا و شکرگزاری ثروتمندان اروپایی (+فیلم و عکس)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا