جادوی رنگ خداوند در یک حشره ! (عکس)

ترکیب رنگ بینظیر در این حشره تنها گوشه ای بسیار کوچک از آبرنگ خداوند در طبیعت است.

جادوی رنگ خداوند در یک حشره ! (عکس)

جادوی رنگ خداوند در یک حشره ! (عکس)

جادوی رنگ خداوند در یک حشره ! (عکس)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا