موش زمستان‌خواب (فیلم و عکس)

این موش ها عمدتاً یک حیوان شبگرد هستند اما گاهی اوقات در طول روز به فضای باز می روند. معمولاً این حیوانات آرام راه می‌ روند اما در صورت هشدار می‌ توانند در یک سری محدوده‌ های کوتاه سریع‌ تر حرکت کنند.

موبنا –طول سر و بدن موش ها بین ۷۵ تا ۹۵ میلی متر و دم آن ها بین ۵۸ تا ۷۷ میلی متر است. این جانوران بدنی محکم و گرد و خز متراکم نرم دارند که در قسمت های بالایی خاکستری و در قسمت های زیر سفید است.

موش زمستان‌خواب (فیلم و عکس)

موش زمستان‌خواب (فیلم و عکس)

دکمه بازگشت به بالا