عکاسی ماکرو از سن بدبو برنزی (فیلم و عکس)

سن‌ های بدبو یا به گویش عامیانه خرچسنه یا خرچسونه تیره‌ای از حشرات هستند.

موبنا –این سن‌ ها ناقل قارچ Nematospora coryli و بیماری ماسوی پسته (Stigmatomycosis) هستند. که همیشه بر روی درختان هستند. وبعد از کشته شدن آنها بوی بسیار بدی ترشح میشود. که بیشتر در صحرا و زمین های کشاورزی هستند.

عکاسی ماکرو از سن بدبو برنزی (فیلم و عکس)

عکاسی ماکرو از سن بدبو برنزی (فیلم و عکس)

عکاسی ماکرو از سن بدبو برنزی (فیلم و عکس)

دکمه بازگشت به بالا