عبور گربه ها از دیوار کاغذی (عکس)

یک عکاس با استفاده از مقوا رنگی و گربه ها، این تصاویر زیبا را خلق کرده است…

موبنا – گربه ها از جالب ترین موجودات روی کره زمین هستند. عاشق مسیرهای باریک و فشرده تا با هر تدبیری که شده از آن عبور کنند. البته شرایط اسکلت و فیزیک خاص شان نیز به این ویژگی کمک می کند تا شبیه مایع باشند!

عبور گربه ها از دیوار کاغذی (عکس)

عبور گربه ها از دیوار کاغذی (عکس)

عبور گربه ها از دیوار کاغذی (عکس)

عبور گربه ها از دیوار کاغذی (عکس)

عبور گربه ها از دیوار کاغذی (عکس)

عبور گربه ها از دیوار کاغذی (عکس)

عبور گربه ها از دیوار کاغذی (عکس)

عبور گربه ها از دیوار کاغذی (عکس)

عبور گربه ها از دیوار کاغذی (عکس)

عبور گربه ها از دیوار کاغذی (عکس)

عبور گربه ها از دیوار کاغذی (عکس)

عبور گربه ها از دیوار کاغذی (عکس)

عبور گربه ها از دیوار کاغذی (عکس)

عبور گربه ها از دیوار کاغذی (عکس)

عبور گربه ها از دیوار کاغذی (عکس)

عبور گربه ها از دیوار کاغذی (عکس)

عبور گربه ها از دیوار کاغذی (عکس)

عبور گربه ها از دیوار کاغذی (عکس)

عبور گربه ها از دیوار کاغذی (عکس)

عبور گربه ها از دیوار کاغذی (عکس)

عبور گربه ها از دیوار کاغذی (عکس)

عبور گربه ها از دیوار کاغذی (عکس)

عبور گربه ها از دیوار کاغذی (عکس)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا