بمب ساعتی «آلودگی آب» در جهان فعال شده است

داده‌های یک مطالعه مدل‌سازی‌شده نشان می‌دهد که تا سال ۲۱۰۰ میلادی حدود ۵.۵ میلیارد نفر در سراسر جهان در معرض آب های آلوده قرار خواهند گرفت.

موبنا – به گزارش «نیچر»، کارشناسان کیفیت آب های سطحی را تحت سه دیدگاه مختلف از آب و هوا و توسعه اجتماعی-اقتصادی آینده ترسیم کردند.

در هر مورد، آفریقای جنوب صحرا یکی از مناطقی است که بیشترین آسیب را دیده است.

«جاشوا ادوکپایی»، محقق مدیریت کیفیت آب در دانشگاهی در آفریقای جنوبی در این باره می‌گوید: بدون سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های آب یا تصفیه، «ما قطعا روی یک بمب ساعتی نشسته‌ایم».

بر اساس برآوردهای سازمان ملل متحد، دو میلیارد نفر در سراسر جهان در حال حاضر برای دسترسی به آب آشامیدنی سالم با مشکل مواجه هستند. در چند دهه گذشته شرق آسیا و منطقه اقیانوس آرام، بیشترین آلودگی آب های سطحی را داشته‌اند.

کارشناسان به منظور بررسی اثرات آتی روندهای مشابه، کیفیت آب را در دوره‌های ۲۰ ساله از سال ۲۰۰۵ تا ۲۱۰۰ با استفاده از مدل‌های موجود کیفیت آب جهانی بررسی کردند.

کارشناسان دریافتند که تحت تمام سناریوها، کیفیت آب در کشورهای آمریکای جنوبی و کشورهای آفریقای جنوب صحرا با اقتصادهای نوظهور، بدتر شده است. در مقابل در بسیاری از کشورها به دلیل بهبود تصفیه آب، سطوح آلاینده‌های آلی و موادی که می‌توانند باعث بیماری شوند، کاهش یافته است.

داده‌های این مطالعه نیاز به اجرای بهتر سیاست‌های منطقه‌ای کیفیت آب را برجسته می‌کند. بر اساس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، همه در سراسر جهان باید تا سال ۲۰۳۰ به آب آشامیدنی سالم دسترسی داشته باشند. با این حال بین سیاست‌های جهانی و واقعیت در مقیاس کوچک‌تر گسست وجود دارد.

 منبع: ایسنا

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا