در ۵ ثانیه سوسیس پنهان را پیدا کنید (+عکس)

زمان حل چالش را در قسمت نظرات برایمان بنویسید…

موبنا – در تصویر زیر تعداد زیادی گربه دیده می شوند و بین آنها یک سوسیس پنهان نیز وجود دارد. آیا می توانید آن را پیدا کنید؟

در 5 ثانیه سوسیس پنهان را پیدا کنید (+عکس)

با حل کردن معماهای شی پنهان می توانید مغز و چشم های خود را به چالش کشیده و مهارت های مشاهده ای خود را تقویت کنید.

چالش این است که سوسیس را در کمتر از ۵ ثانیه پیدا کنید.

پاسخ در انتهای صفحه ارائه شده است.

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

در تصویر زیر سوسیس پنهان بین گربه ها مشخص شده است.

در 5 ثانیه سوسیس پنهان را پیدا کنید (+عکس)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا