شیبویا؛ خانه ای که در شهر می رقصد! (+عکس)

این طراحی سبب شده تا بدون به خطر افتادن حریم خصوصی، زندگی ساکنین به طرز هنرمندانه ای با محله خود پیوند خورده باشد.

موبنا؛ رکسانا دانیالی – در منطقه شیبویا واقع در توکیو، ژاپن، شرکت معماری Ashida Architects & Associates خانه ای را طراحی کرده که «در شهر می رقصد»!

این ساختمان که به طور کامل از محیط تجاری اطراف خود متمایز شده است، به شکل یک خانه باریک با یک راه پله محصور شیشه ای است که به سمت بیرون برجسته شده و قوس چشم نوازی را ترسیم می کند.

این طراحی سبب شده تا بدون به خطر افتادن حریم خصوصی، زندگی ساکنین به طرز هنرمندانه ای با محله خود پیوند خورده باشد. طرح مورد نظر همچنین بر انعطاف پذیری عمودی تاکید دارد، در حالی که فرم های منحنی سیالیت فضا را به رخ می کشند و روکش های چوبی به فضای داخلی گرما می بخشد.

شیبویا؛ خانه ای که در شهر می رقصد! (+عکس)

این خانه به گونه ای طراحی شده است که با استفاده از فضای راه پله با برجستگی به سمت بیرون، یک روش زندگی “باز و آرام” را ارائه می دهد. نهایتا خانه باریکی که در غیر این صورت خود را از محیط اطراف و شهر جدا می‌ کرد، شخصیتی برون‌ گرا می یابد و پیوند خود را با با محیط شهری اطراف تقویت می کند. مساحت زمین و ساختمان به ترتیب ۵۰.۹۹ و ۳۵.۵۹ متر مربع گزارش شده است.

شیبویا؛ خانه ای که در شهر می رقصد! (+عکس)

شیبویا؛ خانه ای که در شهر می رقصد! (+عکس)

شیبویا؛ خانه ای که در شهر می رقصد! (+عکس)

شیبویا؛ خانه ای که در شهر می رقصد! (+عکس)

شیبویا؛ خانه ای که در شهر می رقصد! (+عکس)

شیبویا؛ خانه ای که در شهر می رقصد! (+عکس)

شیبویا؛ خانه ای که در شهر می رقصد! (+عکس)

شیبویا؛ خانه ای که در شهر می رقصد! (+عکس)

شیبویا؛ خانه ای که در شهر می رقصد! (+عکس)

شیبویا؛ خانه ای که در شهر می رقصد! (+عکس)

شیبویا؛ خانه ای که در شهر می رقصد! (+عکس)

شیبویا؛ خانه ای که در شهر می رقصد! (+عکس)

شیبویا؛ خانه ای که در شهر می رقصد! (+عکس)

شیبویا؛ خانه ای که در شهر می رقصد! (+عکس)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا