عدد مناسب را جای علامت سوال قرار دهید!

زمان حل این معمای ساده ریاضی را برایمان در قسمت نظرات بنویسید…

موبنا – در تصویر زیر یک سری اعداد در یک جدول قرار گرفته اند، اما یک عدد جا افتاده است. آیا می توانید عددی که باید به جای علامت سوال قرار بگیرد را مشخص کنید؟

 

عدد مناسب را به جای علامت سوال قرار دهید

 

پاسخ در پایین صفحه ارائه شده است.

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

..

 

پاسخ: عدد مورد نظر ۲ است. جمع اعداد هر ردیف در جدول برابر با ۱۵ است، از این رو، عدد ۲ باید به جای علامت سوال قرار بگیرد.

عدد مناسب را به جای علامت سوال قرار دهید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا