ابزار متفاوت را پیدا کنید! (معمای تصویری)
باشگاه مغز |

ابزار متفاوت را پیدا کنید! (معمای تصویری)

معماها و بازی های فکری از جمله بهترین روش ها برای تمرین دادن مغز هستند.

موبنا – همان گونه که ماهیچه های بدن ما برای بهبود شرایط خود به انجام ورزش نیاز دارند، مغز ما نیز برای ارائه عملکرد درست و حفظ شرایط خوب خود به تمرین نیاز دارد. معماها و بازی های فکری از جمله بهترین روش ها برای تمرین دادن مغز هستند.

در مطالب بخش باشگاه مغز صرفا با یک سرگرمی همراه نیستید بلکه تمارین و فعالیت های مثبت مغزی و منطبق با دانش ریاضی و یافته های دانشمندان انجام می دهید. (رفرنس)

در ادامه یک بازی فکری ارائه شده است که باید در آن ابزاری که با بقیه فرق دارد را پیدا کنید. پاسخ در انتهای صفحه ارائه شده است.

 

ابزار متفاوت را پیدا کنید

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

پاسخ

ابزار متفاوت را پیدا کنید

منبع: گاردین

و اما دو معمای جذاب دیگر

1   باشگاه مغز | شکل را به 4 قسمت مساوی تقسیم کنید (معمای هندسی)

2  مسیر درست معادله ریاضی را پیدا کنید (معمای ریاضی)

 

 منبع: عصرایران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دنبال کنید @ اینستاگرام