یکی از بهترین کراس اوورهای کره‌ای در بخش ایمنی (+فیلم)
سورنتو جدید در تصادف چه میزان قابل اعتماد است؟

یکی از بهترین کراس اوورهای کره‌ای در بخش ایمنی (+فیلم)

"موسسه بیمه ایمنی بزرگراه ها" (IIHS) یکی دیگر از مراکزی است که تست های تصادف خودرو را انجام می دهد.

موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – همزمان با معرفی کیا سورنتو 2021، این محصول را در گروه خودروی عصر ایران معرفی کردیم که جزئیاتش اینجا در دسترس قرار دارد. اکنون و در ادامه مطلب حاضر نگاهی به وضعیت تست تصادف این خودرو خواهیم داشت.

به واسطه پیشرفت علم و فناوری، خودروهایی که امروز تولید می شوند نسبت به مدل های قدیمی از نظر ایمنی در تصادفات پیشرفت چشمگیری را تجربه کرده اند.

به عنوان مثال، خودروهایی که قصد ورود به بازار آمریکا را دارند باید “استانداردهای ایمنی وسایل نقلیه موتوری فدرال” (FMVSS) را دریافت کنند. قوانین مربوط به این بخش توسط “اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه ها” (NHTSA) آمریکا تنظیم می شوند.

“موسسه بیمه ایمنی بزرگراه ها” (IIHS) یکی دیگر از مراکزی است که تست های تصادف خودرو را انجام می دهد. این یک سازمان علمی مستقل و غیرانتفاعی است که فعالیت های خود را با هدف کاهش مرگ و میر، جراحات و خسارات مالی ناشی از تصادف وسایل نقلیه موتوری از طریق پژوهش و ارزیابی و آموزش مصرف کنندگان، سیاستگذاران و متخصصان ایمنی انجام می دهد.

در ادامه نتایج تست تصادف این مرکز برای خودرو کیا سورنتو 2021 ارائه شده است. برخی رتبه بندی ها در این مرکز با مقیاس ضعیف (Poor)، لب مرز (Marginal)، قابل قبول (Acceptable)، خوب (Good) و برخی دیگر با مقیاس پایه (Basic)، پیشرفته (Advanced) و برتر (Superior) انجام می شود.

 

مقاومت در برابر آثار تصادف وسیله نقلیه

تست تصادف از جلو با همپوشانی کوچک – سمت راننده: خوب

تست تصادف از جلو با همپوشانی کوچک – سمت مسافر: خوب

تست تصادف از جلو با همپوشانی متوسط: خوب

تست تصادف از بغل: خوب

تست استحکام سقف: خوب

مهار سر و صندلی ها: خوب

 

پرهیز و کاهش اثر تصادف

چراغ های جلو (متفاوت بر اساس تیپ/آپشن): خوب – ضعیف

پیشگیری از تصادف از قسمت جلو – برخورد خودرو با خودرو:

– سامانه استاندارد: برتر

– سامانه اختیاری: برتر

پیشگیری از تصادف از قسمت جلو – برخورد خودرو با عابر پیاده:

– سامانه استاندارد: برتر

– سامانه اختیاری: برتر

 

گیره های نصب صندلی کودک

راحتی استفاده: قابل قبول

 

ویژگی های ایمنی دیگر

– چراغ های استاندارد رانندگی در روز

– سامانه تشخیص نقطه کور به صورت آپشن

– سامانه استاندارد هشدار خروج از خطوط

– سامانه استاندارد پیشگیری از خروج از خطوط

 

تست تصادف از جلو با همپوشانی کوچک: سمت راننده

رتبه بندی برای مدل های 2021 قابل اعمال است.

خودرو مورد آزمایش: کیا سورنتو اس چهار درب و چهار چرخ محرک مدل 2021

کیا سورنتو برای مدل سال 2021 بازطراحی خود را تجربه کرد.

در این تست حدود 25 درصد از پهنای قسمت جلو خودرویی که با سرعت 65 کیلومتر در ساعت حرکت می کند با مانعی به ارتفاع 5 فوت (152 سانتیمتر) برخورد می کند.

 

ارزیابی کلی: خوب

ساختار و ایمنی بدنه: خوب

سنجش آسیب به راننده

– سر/گردن: خوب

– سینه: خوب

– لگن/ران: خوب

– قسمت پایین پا/کف پا: خوب

مهار راننده و کینماتیک آدمک: خوب

 

تست تصادف از جلو با همپوشانی کوچک: سمت مسافر

رتبه بندی برای مدل های 2021 قابل اعمال است.

خودرو مورد آزمایش: کیا سورنتو اس چهار درب و چهار چرخ محرک مدل 2021

کیا سورنتو برای مدل سال 2021 بازطراحی خود را تجربه کرد.

در این تست 25 درصد از پهنای قسمت جلو خودرویی که با سرعت 65 کیلومتر در ساعت حرکت می کند با مانعی به ارتفاع 5 فوت (152 سانتیمتر) برخورد می کند.

 

ارزیابی کلی: خوب

ساختار و ایمنی بدنه: خوب

سنجش آسیب به مسافر

– سر/گردن: خوب

– سینه: خوب

– لگن/ران: خوب

– قسمت پایین پا/کف پا: خوب

– مهار مسافر و کینماتیک آدمک: خوب

سنجش آسیب به راننده

– سر/گردن: خوب

– سینه: خوب

– لگن/ران: خوب

– قسمت پایین پا/کف پا: خوب

مهار راننده و کینماتیک آدمک: خوب

 

تست برخورد از جلو با همپوشانی متوسط

رتبه بندی برای مدل های 2021 قابل اعمال است.

خودرو مورد آزمایش: کیا سورنتو اس چهار درب و چهار چرخ محرک مدل 2021

کیا سورنتو برای مدل سال 2021 بازطراحی خود را تجربه کرد.

در این تست 40 درصد از پهنای قسمت جلو خودرویی که با سرعت 65 کیلومتر در ساعت حرکت می کند با مانعی به ارتفاع 2 فوت (60 سانتیمتر) برخورد می کند.

 

ارزیابی کلی: خوب

ساختار و ایمنی بدنه: خوب

سنجش آسیب به راننده

– سر/گردن: خوب

– سینه: خوب

– پای چپ: خوب

– پای راست: خوب

مهار راننده و کینماتیک های آدمک: خوب

 

تست تصادف از بغل

رتبه بندی برای مدل های 2021 قابل اعمال است.

خودرو مورد آزمایش: کیا سورنتو اس چهار درب و چهار چرخ محرک مدل 2021

کیا سورنتو برای مدل سال 2021 بازطراحی خود را تجربه کرد.

در این تست مانعی 3,300 پوندی (1,497 کیلوگرم) با سرعت 50 کیلومتر در ساعت با خودرو برخورد می کند.

 

ارزیابی کلی: خوب

ساختار و ایمنی بدنه: خوب

سنجش آسیب به راننده

– سر/گردن: خوب

– نیم تنه بالایی: خوب

– لگن/پا: خوب

محافظت از سر راننده: خوب

سنجش آسیب به مسافر عقب

– سر/گردن: خوب

– نیم تنه بالایی: خوب

– لگن/پا: خوب

محافظت از سر مسافر عقب: خوب

 

تست استحکام سقف

رتبه بندی برای مدل های 2021 قابل اعمال است.

خودرو مورد آزمایش: کیا سورنتو اس چهار درب و چهار چرخ محرک مدل 2021

کیا سورنتو برای مدل سال 2021 بازطراحی خود را تجربه کرد.

در این تست یک صفحه فلزی روی یک سمت سقف با سرعتی آرام اما پیوسته فشار وارد می کند و میزان نیروی لازم برای له کردن سقف اندازه گیری می شود. نیروی اعمال شده نسبت به وزن خودرو به عنوان نسبت استحکام به وزن شناخته می شود. نقطه اوج نسبت استحکام به وزن در هر زمانی پیش از له شدن سقف به میزان 5 اینچ (13 سانتیمتر) در نظر گرفته شده و شاخص کلیدی برای استحکام سقف است. یک نسبت خوب استحکام به وزن حداقل باید 4 باشد. به بیان دیگر، سقف باید نیرویی حداقل چهار برابر وزن خودرو را پیش از آن که به میزان 13 سانتیمتر له شود را تحمل کند. حداقل نسبت استحکام به وزن برای کسب رتبه رتبه قابل قبول برابر با 3.25 است. این عدد برای رتبه لب مرز برابر با 2.5 است و هر چیزی پایین‌تر از این به عنوان ضعیف رتبه بندی می شود.

 

ارزیابی کلی: خوب

وزن کلی خودرو با سوخت و تجهيزات: 3,829 پوند

اوج نیرو: 19,106 پوند

نسبت استحکام به نیرو: 4.99

 

تست مهار سر و صندلی ها

نوع صندلی: صندلی پارچه ای دستی

مهار خوب سر می تواند از بروز آسیب دیدگی های شلاقی گردن در تصادفات خودرو پیشگیری کند. تست مهار سر و صندلی ها با یک آدمک ویژه که دارای یک ستون فقرات واقع گرایانه است، انجام می شود. برای انجام این تست آدمک روی صندلی خودرو نشسته و این مجموعه روی یک سورتمه متحرک قرار می گیرد.

 

ارزیابی کلی: خوب

رتبه بندی داینامیک: خوب

هندسه مهار صندلی/سر: خوب

 

تست پیشگیری از تصادف از جلو: خودرو با خودرو

رتبه ‌بندی برای دو تریم مختلف موجود در این خودرو ارائه شده است.

جزئیات سامانه خودرو: سامانه استاندارد کمک به پیشگیری از برخورد در جلو با قابلیت تشخیص عابر پیاده

 

ارزیابی کلی: برتر (قابل اعمال برای مدل های 2021)

– این سامانه الزامات برای ارائه هشدار برخورد از جلو را ارائه می کند.

– در تست با سرعت 20 کیلومتر در ساعت، این خودرو از تصادف جلوگیری کرد.

– در تست با سرعت 40 کیلومتر در ساعت، این خودرو از تصادف جلوگیری کرد.

 

جزئیات سامانه خودرو: سامانه اختیاری کمک به پیشگیری از برخورد در جلو با قابلیت تشخیص دوچرخه‌سوار و پیچ تقاطع

 

ارزیابی کلی: برتر (قابل اعمال برای مدل های 2021)

– این سامانه الزامات برای ارائه هشدار برخورد از جلو را ارائه می کند.

– در تست با سرعت 20 کیلومتر در ساعت، این خودرو از تصادف جلوگیری کرد.

– در تست با سرعت 40 کیلومتر در ساعت، این خودرو از تصادف جلوگیری کرد.

 

تست پیشگیری از تصادف از جلو: خودرو با عابر پیاده

سطح تیپ:

– اس‌اکس با سامانه اختیاری

– اس‌اکس پرستیژ با سامانه اختیاری

-ئی‌اکس با سامانه اختیاری

 

جزئیات سامانه خودرو: سامانه اختیاری کمک به پیشگیری از برخورد در جلو با قابلیت تشخیص دوچرخه‌سوار و پیچ تقاطع

 

ارزیابی کلی: برتر با تجهیزات اختیاری (قابل اعمال برای مدل های 2021)

 

عبور عرضی کودک

در سرعت 20 کیلومتر در ساعت، این خودرو از برخورد جلوگیری کرد.

در سرعت 40 کیلومتر در ساعت، سرعت برخورد به میزان 37 کیلومتر در ساعت کاهش یافت.

عبور عرضی بزرگسال

در سرعت 20 کیلومتر در ساعت، این خودرو از برخورد جلوگیری کرد.

در سرعت 40 کیلومتر در ساعت، این خودرو از برخورد جلوگیری کرد.

حرکت بزرگسال در مسیر موازی با خودرو

در سرعت 40 کیلومتر در ساعت، این خودرو از تصادف جلوگیری کرد.

در سرعت 60 کیلومتر در ساعت، این خودرو از تصادف جلوگیری کرد. هشداری در دو ثانیه پیش از برخورد توسط خودرو داده شد.

 

سطح تیپ:

– ال‌اکس با سامانه استاندارد

– اس‌ با سامانه استاندارد

 

جزئیات سامانه خودرو: سامانه استاندارد کمک به پیشگیری از برخورد در جلو با قابلیت تشخیص عابر پیاده

 

ارزیابی کلی: پیشرفته (قابل اعمال برای مدل های 2021)

 

عبور عرضی کودک

در سرعت 20 کیلومتر در ساعت، سرعت برخورد به میزان 8 کیلومتر در ساعت کاهش یافت.

در سرعت 40 کیلومتر در ساعت، سرعت برخورد به میزان 14 کیلومتر در ساعت کاهش یافت.

عبور عرضی بزرگسال

در سرعت 20 کیلومتر در ساعت، این خودرو از برخورد جلوگیری کرد.

در سرعت 40 کیلومتر در ساعت، سرعت برخورد به میزان 29 کیلومتر در ساعت کاهش یافت.

حرکت بزرگسال در مسیر موازی با خودرو

در سرعت 40 کیلومتر در ساعت، این خودرو از تصادف جلوگیری کرد.

در سرعت 60 کیلومتر در ساعت، سرعت برخورد به میزان 58 کیلومتر در ساعت کاهش یافت.هشداری در 2.2 ثانیه پیش از برخورد توسط خودرو داده شد.

 

تست چراغ های جلو

رتبه ‌بندی برای دو نوع مختلف چراغ جلو موجود در این خودرو ارائه شده است.

 

سطح تیپ:

– اس‌اکس

– اس‌اکس پرستیژ

 

نوع چراغ نور پایین: ال‌ئی‌دی پروژکتور

نوع چراغ نور بالا: ال‌ئی‌دی پروژکتور

تطبیق پذیر با پیچ: خیر

کمک نور بالا: بله

رتبه بندی کلی: خوب

 

سطح تیپ:

– ال‌اکس

– اس

– ئی‌اکس

 

نوع چراغ نور پایین: ال‌ئی‌دی رفلکتور

نوع چراغ نور بالا: ال‌ئی‌دی رفلکتور

تطبیق پذیر با پیچ: خیر

کمک نور بالا: بله

رتبه بندی کلی: ضعیف

 

تست گیره های صندلی کودک

قابل اعمال برای مدل های 2021

 

ارزیابی کلی: قابل قبول  

تیپ خودرو: اساکس   

نوع صندلی: چرم مصنوعی

 

این خودرو دارای چهار صندلی عقب دارای سخت افزار کامل برای قرارگیری و اتصال صندلی کودک است.

 

در انتها، می توانید سه تست تصادف کیا سورنتو 2021 که توسط اداره ملی ایمنی ترافیک بزرگراه ها (NHTSA) آمریکا انجام شده است را مشاهده کنید.

در تست تصادف از بغل، مانعی متحرک با سرعت 61 کیلومتر در ساعت با خودرو برخورد می کند. کیا سورنتو موفق به کسب پنج ستاره در این تست شد.

در تست تصادف از بغل با تیرک، خودرو با سرعت 32 کیلومتر در ساعت با مانع برخورد می کند. کیا سورنتو موفق به کسب پنج ستاره در این تست شد.

در تست برخورد از جلو با همپوشانی کامل، خودرو با سرعت 56 کیلومتر در ساعت با مانع برخورد می کند. کیا سورنتو موفق به کسب چهار ستاره در این تست شد.

 

 

 منبع: عصرایران

دنبال کنید @ اینستاگرام