خلق آثار هنری با کمک کپک و باکتری! (+عکس)

بیشتر آثار هنری فدورووا در محیط های کنترل شده درون پتری دیش شکل گرفته و نمونه های کشت باکتریایی/قارچی از مکان های مختلف از جمله هوا، محیط اطراف، بدن، و اشیا سرچشمه می گیرند.

موبنا؛ محمدمهدی حیدرپور – داریا فدورووا، هنرمند روس، آثار هنری متفاوتی را با استفاده از رنگ ها، رنگدانه ها، مواد غذایی و کشت باکتریایی/قارچی خلق می کند.

زمانی که کپک روی چیزی رشد می کند، احتمالا واکنش خوشایندی از خود نشان نداده و آن را دور می ریزید. اما چنین شرایطی برای داریا فدورووا همانند یک فرصت برای ثبت یک اثر هنری به نظر می رسد و با نصب لنز ماکرو روی دوربین خود، عکاسی از آن را آغاز می کند.

فدورووا از رنگ ها، مخمرها، مواد غذایی و بیوفیلم ها برای ساخت آثار هنری خود استفاده می کند و کشت باکتریایی/قارچی میکروسکوپی را به این ترکیب اضافه می کند. سپس، وی اجازه می دهد تا همه چیز به طور طبیعی پیش رفته و رشد کپک روی آثار هنری انتزاعی وی، ظاهری جدید به آنها می بخشد.

فدورووا که در دنیای مجازی به نام داشا پلسن شناخته می شود، امیدوار است مفهوم خلق هنر را دوباره تعریف کند. بسیاری از فرآیندهای هنری وی غیر قابل پیش بینی هستند زیرا کشت باکتریایی/قارچی طی یک بازه زمانی سه تا چهار هفته ای روی بومی که فدورووا شکل داده است، صورت می گیرد. این هنرمند روس هفت سال را صرف پژوهش درباره کشت میکروبی کرده و چگونگی رشد و کنترل آنها را فرا گرفته است. بیشتر آثار هنری وی در محیط های کنترل شده درون پتری دیش شکل گرفته و نمونه های کشت باکتریایی/قارچی از مکان های مختلف از جمله هوا، محیط اطراف، بدن، و اشیا سرچشمه می گیرند.

باید به این نکته اشاره داشت که هیچ دو کشت باکتریایی/قارچی مورد استفاده در آثار هنری وی یکسان نیستند. آنها از مکان ها و نمونه های مختلف سرچشمه می گیرند و نتیجه چندین کلنی طبیعی باکتریایی و قارچی هستند که به طور طبیعی تکثیر شده اند.

نتیجه نهایی به طور غیر قابل انکاری شگفت انگیز است، البته بدون در نظر گرفتن این که کشت های میکروبی سهیم در خلق این آثار هنری زیبا می توانند برای انسان ناسالم و به طور بالقوه خطرناک باشند. با این وجود، تصاویر چنین آثاری برای چاپ فوق العاده هستند و فدورووا در واقع پوسترها یا تیشرت هایی با تصاویر آنها را به فروش می رساند.

 

 منبع: عصرایران

دنبال کنید @ اینستاگرام