ساخت سکونتگاه در مریخ و ماه با الهام از اوریگامی (+عکس)

تعدادی از محققان با الهام از هنر اوریگامی طرحی موسوم به ماه – مریخ را به اجرا گذاشته اند تا در قالب آن بتوان سکونتگاه هایی ساده و ایمن را در ماه و مریخ نصب کرد.

موبنا – این سکونتگاه ها از منسوجات باکیفیت ساخته خواهند شد و برای سرپا نگهداشتن آنها از هنر اوریگامی یا تازدن کاغذ در ژاپن الهام گرفته می شود.

البته سرپانگهداشتن سازه های اوریگامی در کرات دیگر با توجه به فقدان جاذبه و جوی پایدار و هوای بسیار گرم یا بسیار سرد کار ساده ای نیست و احتمالا باید برای تامین ایمنی این سازه ها از سازه های مستحکم اضافی نیز بهره گرفت. به احتمال زیاد این سازه ها به لوله هایی متصل می شوند که فرد در آنها نیازهای لجستیکی خود را تامین کرده و سپس برای اقامت وارد سازه های اوریگامی می شود.

از جمله سازمان های فعال در اجرای این طرح می توان به مرکز فناوری و تحقیقات فضایی اروپا موسوم به ESTEC و گروه کاری بین المللی اکتشافات در ماه یا ILEWG اشاره کرد که سازمان های فضایی دهها کشور جهان در آن عضویت دارند.

قرار است طراحی سازه های پارچه ای با استفاده از هنر اوریگامی انجام شود،اما به منظور تقویت پوشش این سازه ها از فرایندهای دیجیتال و برخی ترکیبات شیمیایی خاص نیز استفاده شود. با این حال محصول نهایی کماکان سبک و منعطف باقی خواهد ماند. انتظار می رود نمونه اولیه این سازه تا سال ۲۰۱۹ آماده شود.

 منبع: مهر 

دنبال کنید @ اینستاگرام