تاثیر وام ۶۰ میلیونی بر قیمت مسکن

سید محمد مرتضوی اظهار کرد: متوسط قیمت مسکن در تهران متری ۴ میلیون تومان و در شهرستان‌ها متری ۲.۵ میلیون تومان است، لذا ارقام ۶۰ میلیون و ۵۰ میلیون تومان وام بانکی فاصله‌ی قابل ملاحظه‌ای با قیمت یک دستگاه آپارتمان در حد الگوی مصرف دارد. وی با اشاره به افزایش وام ۳۵ میلیون تومانی خرید …

سید محمد مرتضوی اظهار کرد: متوسط قیمت مسکن در تهران متری ۴ میلیون تومان و در شهرستان‌ها متری ۲.۵ میلیون تومان است، لذا ارقام ۶۰ میلیون و ۵۰ میلیون تومان وام بانکی فاصله‌ی قابل ملاحظه‌ای با قیمت یک دستگاه آپارتمان در حد الگوی مصرف دارد.

وی با اشاره به افزایش وام ۳۵ میلیون تومانی خرید مسکن به ۶۰ میلیون تومان در تهران، ۵۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها و ۴۰ میلیون تومان در شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار افزود: در کشورهای توسعه‌یافته بین ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت مسکن را وام می‌دهند؛ در حالی که در ایران با وجود مصوبه‌ی اخیر شورای پول و اعتبار و افزایش وام خرید مسکن از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان این رقم ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت خانه را پوشش می‌دهد.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان کشور اظهار کرد: قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار نیز وام‌های ۶۰ میلیون تومانی تصویب شده بود اما با توجه به صحبت بانک‌ها مبنی بر کمبود منابع، اجرا نمی‌شد که شاید با مصوبه اخیر که بر الزامی شدن این مساله تاکید دارد این مشکل حل شود.

مرتضوی با بیان این‌که وام باید حداقل ۵۰ درصد قیمت مسکن باید را پوشش دهد، گفت: پیشنهاد انبوه‌سازان به بانک مسکن و بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی در تهران و ۹۰ میلیون تومانی در شهرستان‌ها با قابلیت انتقال به خریدار می‌تواند تا حدودی راه خرید مسکن را هموار کند.

وی هم‌چنین پرداخت ۱۰ میلیون تومان برای ارتقای بهره‌وری و صنعتی‌سازی را در کاهش مصرف انرژی و صرفه‌جویی در پرداخت یارانه انرژی که هم‌اکنون به دولت تحمیل می‌شود موثر دانست.

عضو هیات مدیره و خزانه‌دار کانون انبوه‌سازان کشور تاکید کرد: اگر تسهیلات ۱۰۰ و ۹۰ میلیون تومانی به انبوه‌سازان پرداخت شود متقاضیانی که به دلیل ناتوانی از چرخه تقاضا خارج شده‌اند به بازار برمی‌گردند. البته کاهش سود بانکی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و دولت با همان مدل بافت‌های فرسوده که میزان ۱۱ درصد بهره بانکی را به صورت یارانه پرداخت می‌کند این مساله را در میزان سود به ساخت و ساز آزاد نیز اختصاص دهد.

تاثیر وام ۶۰ میلیونی بر قیمت مسکن
عضو هیات مدیره و خزانه‌دار کانون انبوه‌سازان کشور با بیان این‌که وام ۶۰ میلیون تومانی معادل ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت مسکن در تهران است، این رقم را برای خانه‌دار شدن متقاضیان موثر ندانست.
خبرگزاری ایسنا: عضو هیات مدیره و خزانه‌دار کانون انبوه‌سازان کشور با بیان این‌که وام ۶۰ میلیون تومانی معادل ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت مسکن در تهران است، این رقم را برای خانه‌دار شدن متقاضیان موثر ندانست.

سید محمد مرتضوی اظهار کرد: متوسط قیمت مسکن در تهران متری ۴ میلیون تومان و در شهرستان‌ها متری ۲.۵ میلیون تومان است، لذا ارقام ۶۰ میلیون و ۵۰ میلیون تومان وام بانکی فاصله‌ی قابل ملاحظه‌ای با قیمت یک دستگاه آپارتمان در حد الگوی مصرف دارد.

وی با اشاره به افزایش وام ۳۵ میلیون تومانی خرید مسکن به ۶۰ میلیون تومان در تهران، ۵۰ میلیون تومان در مراکز استان‌ها و ۴۰ میلیون تومان در شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار افزود: در کشورهای توسعه‌یافته بین ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت مسکن را وام می‌دهند؛ در حالی که در ایران با وجود مصوبه‌ی اخیر شورای پول و اعتبار و افزایش وام خرید مسکن از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان این رقم ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت خانه را پوشش می‌دهد.

عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان کشور اظهار کرد: قبل از مصوبه شورای پول و اعتبار نیز وام‌های ۶۰ میلیون تومانی تصویب شده بود اما با توجه به صحبت بانک‌ها مبنی بر کمبود منابع، اجرا نمی‌شد که شاید با مصوبه اخیر که بر الزامی شدن این مساله تاکید دارد این مشکل حل شود.

مرتضوی با بیان این‌که وام باید حداقل ۵۰ درصد قیمت مسکن باید را پوشش دهد، گفت: پیشنهاد انبوه‌سازان به بانک مسکن و بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی در تهران و ۹۰ میلیون تومانی در شهرستان‌ها با قابلیت انتقال به خریدار می‌تواند تا حدودی راه خرید مسکن را هموار کند.

وی هم‌چنین پرداخت ۱۰ میلیون تومان برای ارتقای بهره‌وری و صنعتی‌سازی را در کاهش مصرف انرژی و صرفه‌جویی در پرداخت یارانه انرژی که هم‌اکنون به دولت تحمیل می‌شود موثر دانست.

عضو هیات مدیره و خزانه‌دار کانون انبوه‌سازان کشور تاکید کرد: اگر تسهیلات ۱۰۰ و ۹۰ میلیون تومانی به انبوه‌سازان پرداخت شود متقاضیانی که به دلیل ناتوانی از چرخه تقاضا خارج شده‌اند به بازار برمی‌گردند. البته کاهش سود بانکی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و دولت با همان مدل بافت‌های فرسوده که میزان ۱۱ درصد بهره بانکی را به صورت یارانه پرداخت می‌کند این مساله را در میزان سود به ساخت و ساز آزاد نیز اختصاص دهد.

۱۷۶/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا