دو انفجار، دو متهم و يك بازداشتي

کشمیری حتی قصدداشته این بمب را در بیت امام (س) منفجرکند که این بيانگر آن است كه تا چه حد توان نزديكي به بزرگان انقلاب نوپای ایران را داشته‌ و اين ارتباط سوالات فراواني را ايجاد كرده‌است كه چگونه و از چه طريق اين فرد تا رده‌هاي بالاي حكومتي ايران در آن دوران نفوذ كرده‌است.

موبنا – تابستان سال ۱۳۶۰ برای بسیاری ازاهالی سیاست وایرانیان دلسوز وطن، روزهای ناگواری را در پی داشت. ترورهای کورسازمانیِ عده‌اي که امروزمی توان آنان رافرقه رجوی دانست درکنار انواع دشمنان داخلی وبیرونی تعدادی ازبهترین فرزندان این سرزمین را قربانی کرد. ۷ تیر ۱۳۶۰ انفجاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی، بهشتی راکه برای ملت خود یک ملت بود،از ایران گرفت و ۸ شهریور ۱۳۶۰ نیز انفجار دفتر نخست وزیری، رئیس جمهور و نخست وزیر راهدف قرارداد. ترور‌ها و حملات تروریستی که در آن سال‌ها رخ داد،ایران را به یکی از صدرنشینان درمیان کشورهای قربانی تروریسم تبدیل کرد.

اماآنچه دردوروز اخیرباردیگر اتفاقات تروریستی تابستان سال ۶۰ را به صدراخبارآورده است، خبری است که سخنگوی نیروی انتظامی، اعلام کرد. سردارمنتظرالمهدی اولین بارروزشنبه درنشست خبری خود ازدستگیری یکی ازعاملین بمب گذاری دفترحزب جمهوری اسلامی در سال ۶۰ خبرداد. خبری که فضای مجازی وسیاسی ایران رادرنوردیدو گمانه زنی‌های بسیاری را به وجود آورد. درحالی که منتظرالمهدی به صراحت از یکی ازاعوامل انفجاردفترحزب جمهوری اسلامی که عامل شهادت، سیدمحمدحسینی بهشتی و ۷۲ همراه وی دردفترحزب بودند،خبرمی داداما گویا گمانه زنی‌ها ترجیح می‌دادبه جای پرداختن به محمدرضاکلاهی عامل انفجاردفترحزب جمهوری اسلامی، به سراغ مسعودکشمیری وعامل انفجاردفترنخست وزیری برود. درحالی که خبر به صراحت از یکی از عوامل انفجار دفترحزب جمهوری اسلامی سخن می‌گفت، پای کشمیری که درزمان انفجار دفترنخست وزیری، جانشین دبیرامنیت ملی بوده ودراین سال‌ها بسیاری وی را دبیرامنیت ملی تصور می‌کرده اند، به میان ماجرا کشید. امااین دوانفجار کدام‌ها بودندسوالی است که پس از گذشت بیش از ۳۰ سال باردیگردرافکار عمومی به وجودآمده است.

انفجار دفتر حزب جمهوري

۷ تیر ۱۳۶۰ آیت‌ا… سیدمحمد حسینی بهشتی، رئیس وقت دیوان عالی کشور و بیش از ۷۰ نفر از مقامات و چهره‌های برجسته سیاسی از جمله چهار وزیر، چندمعاون وزیر، ۲۷ نماینده مجلس وجمعی از اعضای حزب جمهوری اسلامی در جریان انفجار مقر اصلی این حزب به شهادت رسیدند. این حادثه شش روز پس از عزل بنی‌صدر ازریاست‌جمهوری صورت گرفت. سه روز قبل از وقوع این حادثه، محمدجوادقدیری، عضوکادرمرکزی سازمان مجاهدین خلق و طراح اصلی انفجار مسجد ابوذرکه درآن آیت‌ا… خامنه‌ای مورد سوءقصد قرار گرفت، به دوستان خودبااطمینان خبرداده بود:«روز هفتم تیر کار یکسره خواهد شد.» روزنامه کیهان فردای روز انفجاردرگزارشی نوشت: «حدود ساعت ۲۱ دیشب دوبمب بسیار قوی در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی منفجرشد و در‌‌نهایت حدودساعت 2 بامدادهشتم تیرمشخص شد بمب‌ها در سطل زباله نزدیک سن سالن اصلی حزب کارگذاشته شده بودند. عامل اصلی انفجاردردفترحزب جمهوری اسلامی نیزمحمدرضاکلاهی بودکه ازپرسنل خدماتی دفترحزب محسوب می‌شد. کلاهی از اعضای رده پائین منافقين، بمب راهمراه خودبه مقرحزب برده بودوعامل انفجارشناخته شد. او عاقبت بدون اینکه دردادگاهی درایران محاکمه شود، توانست ازمرزخارج شودوبه فرانسه بگریزد.

۸ شهریور و دفتر نخست وزیری

8شهریور ۱۳۶۰ این بارانفجاری دردفترنخست وزیری ایران صورت گرفت. دراین انفجارمحمدعلی رجایی، رئیس جمهور و محمدجوادباهنر،نخست وزیر (دراثرانفجار) ،عبدالحسین دفتریان مدیرکل مالی- اداری نخست وزیری (دراثرخفگی درآسانسور) وهوشنگ وحیددستجردی (دراثرجراحات ناشی ازسوختگی) ویک عابر در بیرون ساختمان به شهادت رسیدند. جلسه آن روزبرای شورای امنیت کشور بود و به غیرشهدایی که نام برده شدخسروتهرانی، مسئول اطلاعات نخست‌وزیری وجمعی ازفرماندهان ارشدنظامی سرهنگ موسی نامجو وزیر دفاع، یوسف کلاهدوزمسئول سپاه پاسداران، تیمسارشرف‌خواه معاون نیروی زمینی، سرهنگ اخیانی معاون ژاندارمری وسرهنگ کتیبه رئیس اداره دوم ارتش نیزدراین نشست حضورداشتند که همگی باجراحاتی جان به در بردند. درآغاز چنین تصورشدکه مسعودکشمیری که آن زمان جانشین دبیر شورای عالی امنیت ملی بود نیزدراین انفجار کشته شده وقطعاتی ازاجساددیگران به عنوان بازمانده جسدوی دفن شد! ولی پس از مدتی معلوم شد که وی ازمرتبطان با منافقين وعامل اصلی انفجار بوده و به خارج از ایران گریخته‌است.

درجریان تحقیقات درمورداین انفجار، تنی چندازمقامات امنیتی از جمله حسن کامران، محسن سازگارا، خسرو تهرانی به ظن سهل انگاری یاخیانت، دراین ارتباط دستگیرو زندانی شدند که دراین میان حسن کامران نزدیک دو سال را درزندان گذرانید. دراین رابطه شصت نفرازمقامات طراز اول اجرایی کشوردرنامه‌ای به امام(س) ازدستگیرشدگان شفاعت کردندوبر درستکاری آنان گواهی دادندو درنتیجه بادستورامام(س) تعدادی ازبازداشت شدگان آزادشدند. مسئله امادرتفاوت‌های بین محمودکلاهی ومسعودکشمیری است. طبق گفته‌ها کلاهی تنهایک نیروی کادری رده پایین بود. كلاهي چه دردفتر حزب وچه درفرقه رجوی رده پایین تشکیلاتی داشته است، اما کشمیری تا مقام جانشین دبیرشورای عالی امنیت ملی کشور بالا آمد. ازسویی دیگردر بخشی از خاطرات سید احمدآقا، یادگار امام درسال ۱۳۷۱ گفته شده که کشمیری حتی قصدداشته این بمب را در بیت امام (س) منفجرکند که این بيانگر آن است كه تا چه حد توان نزديكي به بزرگان انقلاب نوپای ایران را داشته‌ و اين ارتباط سوالات فراواني را ايجاد كرده‌است كه چگونه و از چه طريق اين فرد تا رده‌هاي بالاي حكومتي ايران در آن دوران نفوذ كرده‌است.

 منبع: روزنامه قانون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + 1 =

دنبال کنید @ اینستاگرام