کلیدواژه : گاز مونواکسید

مونواکسید کربن جان 2 نفر را در گناباد گرفت

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی گناباد پنجشنبه شب به ایرنا گفت: بر اساس تماس تلفنی عصر امروز با مرکز پیام اورژانس 115 مبنی بر مسمومیت با گاز گروهی از پایگاه اورژانس کاخک به محل حادثه واقع در شهرک جوانان این شهر اعزام شدند.

دکتر جواد باذلی افزود: در این حادثه زن و مرد 21 و 25 ساله دچار گاز گرفتگی شدند.

وی اظهار کرد: تکنسین های اورژانس پس از رسیدن به محل حادثه با جسد بی جان زن و مرد جوانی مواجه شدند که ساعتها قبل جان خود را از دست داده بودند.