کلیدواژه : کیف قاپی

شگرد عجیب تازه عروس و داماد تبهکار برای کیف‌قاپی

چندی پیش زن جوانی با مراجعه به دادسرای ناحیه ۱۶ در شکایتی گفت: شب گذشته وقتی می‌خاستم از محل کارم به خانه‌مان برگردم، به کوچه که رسیدم ناگهان زن جوانی به سراغم آمد و گفت که به او کمک کنم.

شاکی ادامه داد:این زن می‌گفت هیچ پولی ندارد و نیازمند است، درحالیکه حواسم به این زن بود ناگهان مرد با موتور کیف دستی‌ام را دزدید. در حالیکه به دنبال او رفتم نتوانستم به او برسم. وقتی برگشتم آن زن را هم در کوچه ندیدم و مطمئن شدم که آن‌ها با هم همدست هستند.

با اعلام این شکایت موضوع در دستور کار ماموران قرار گرفت و تلاش در این خصوص آغاز شد.

در حالیکه تجسس‌ها در این خصوص ادامه داشت مالباختگان دیگری به دادسرا مراجعه و شکایت مشابهی را مطرح کردند.

در تحقیق از مالباختگان مشخص شد که زن و مردی با شیوه‌ای خاص و مشابه دست به کیف قاپی می‌زنند.

با توجه به افزایش مالباختگان موضوع با حساسیت بیشتری در دستور کار قرار گرفت و در ‌‌نهایت زن و مردی جوان در حالیکه دست به کیف قاپی زده بودند از سوی پلیس بازداشت شدند. آن‌ها که با هم نامزد بودند و قرار بود به زودی ازدواج کنند، در بازجویی‌ها به کیف قاپی با شیوه مشابه اعتراف کردند و در ‌‌نهایت روانه بازداشتگاه شدند که تحقیقات در این خصوص همچنان ادامه دارد.