کلیدواژه : کمال محامدپور

وزارت ارتباطات می تواند خریدار دانش فنی تولید شده در حوزه فاوا باشد

به گزارش موبنا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمال محامدپور در آستانه برگزاری پنجمین جشنواره فاوا، افزود: لازم است سهمی از نیاز دستگاههای دولتی به عنوان بزرگترین مشتری در کشور با هدف شکل گیری وتقویت بازار چرخه علم و فناوری، به محصولات تولیدی داخلی فاوا اختصاص یابد.

وی اظهار داشت: وزارت ارتباطات به عنوان نهاد حاکمیتی حوزه فاوا، باید به صورت عملی، ظرفیت تحقیقات کاربردی را ایجاد کند

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: علاوه بر ایجاد ظرفیت تحقیقات کاربردی، توسعه و حمایت صنعت فاوا از سوی وزارت ارتباطات لازم و ضروری به نظر می رسد.

استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در پاسخ به سوالی در خصوص نقش زیرساختهای ارتباطی در توسعه صنعت فاوا، گفت: در شرایط فعلی این زیرساخت ها به عنوان بستر گردش اطلاعات، در راستای تحقیق و توسعه از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کافی نیست.

وی بر لزوم استراتژی مشخص جشنواره فاوا تاکید کرد و گفت: سیاستگذاری جهت دار برای استمرار این جشنواره لازم است و نباید پس از پایان جشنواره، دستاوردهای آن به فراموشی سپرده شود.

عضو هیات مدیره زیرساخت، هدف گذاری صحیح در برگزاری جشنواره فاوا را مهم خواند و گفت: توجه به شناسایی ممتازان صنعت فاوا پس از ارائه یک روش ضابطه مند در بخش تحقیقات، تولید دانش فنی، رونق صنعت و تولید محصولات ضروری است که باید در پی آن حمایت عملی از محصولات بومی ایجاد شود.

محامدپور با بیان اینکه توسعه زیرساختهای ارتباطی و بهره برداری از آن در بخش فرهنگی، باید ضابطه مند باشد، گفت: مهمتر از توسعه کمی زیرساختهای ارتباطی، کیفی بودن آن است و محتوایی که در بستر این زیرساخت ها قرار می گیرد.