کلیدواژه : کاهش تعرفه

رایتل تعرفه مکالمه سیمکارت دایمی خود را کاهش داد

به گزارش خبرنگار موبنا، این اپراتور در جهت ارایه جذابترین تعرفه های صوتی به مشترکین خود تعرفه مکالمه برون شبکه سیمکارت های دایمی خود را کاهش داد.
براساس این گزارش از این پس مشترکین دایمی رایتل در تمامی تماس های خود تنها 499 ریال به ازای هر دقیقه پرداخت خواهند کرد که این رقم در مقایسه با تعرفه پیشین تماس های برون شبکه سیمکارت دایمی این اپراتور که 625 ریال بود 126 ریال کاهش قیمت داشته است.
این تعرفه به طور خودکار برای مشترکین فعال می شود و اعمال آن از این پس در صورتحساب مشترکین قابل مشاهده خواهد بود.
پیشتر نیز رایتل با کاهش تعرفه مکالمه برون شبکه با اپراتورهای موبایل در سیمکارت های اعتباری به 852 ریال به ازای هر دقیقه کمترین تعرفه مکالمه برون شبکه در سیمکارت های اعتباری در بازار تلفن همراه را به خود اختصاص داده بود.
129/