کلیدواژه : کارتن‌خواب

گسترش پدیده «شب‌ مردگی» در تهران

عبادالله فتح اللهی، مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران اعلام کرد: علت این پدیده نیز ترک منازل و تخلیه شدن خانه‌های محله‌های این منطقه از سوی ساکنان قدیمی بافت است.

او با بیان اینکه شب‌ها بین ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار کارتن‌خواب در منطقه ۱۲ تهران به خصوص خیابان لاله‌زار زندگی می‌کنند، گفت: علت شب‌مردگی، تجاری شدن منطقه و اسکان کارگران فصلی و کارگران بازار در خانه‌های ترک شده از سوی خانوارهای قدیمی است؛ وقتی خانواده‌ها از یک منطقه خارج شوند، به مرور خانه‌ها به انبار واحدهای تجاری تبدیل می‌شوند و کارگران نیز در همان محل می‌خوابند؛ نبود خانواده در این خانه‌های قدیمی، بافت را به یک مرکز بحران آسیب‌های اجتماعی تبدیل کرده است.

176/