کلیدواژه : کابل برگردان

کابل برگردان در مرکز مخابرات رباط کریم

موبنا – با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات رباط کریم با پیش شماره های 5641 الی 5643، 5673 در محدوده رباط کریم، بلوار امام خمینی، امام محمد تقی، فرهنگیان به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

۲۵شهریور

توسعه شبکه کابل در 5 مرکز مخابراتی

موبنا – با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات خاتم الانبیاء (ص) با پیش شماره های 3660 الی 3667...

۱۳خرداد

توسعه شبکه کابل در 5 مرکز مخابراتی تهران

موبنا – با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات پیروزی با پیش شماره های 3325، 3330 الی 3336، 3660،...

۲۱تیر

6 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار موبنا، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات هجرت با پیش شماره های 3314 ، 3315...

۲۰تیر

شش مركز مخابراتي توسعه مي يابد

به گزارش خبرنگار موبنا، با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های...

۲۰تیر

توسعه شبکه کابل در 4 مرکز مخابراتی

به گزارش خبرنگار موبنا، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهدای گمنام با پیش شماره های...

۱۴تیر

6 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار موبنا، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره...

۱۰تیر

مرکز مخابراتي ملت و شهيد بهشتي اسلامشهر توسعه مي يابد

به گزارش خبرنگار موبنا، به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای...

۰۹تیر

پنج مرکز مخابراتی توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار موبنا، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش شماره...

۰۶تیر

دو مرکز مخابراتي شهيد عاطف و شهيد نظري توسعه مي يابد

به گزارش خبرنگار موبنا، با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های 7729،...

۰۲تیر

3 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار موبنا، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید دستغیب با پیش شماره های...

۰۱تیر

توسعه در شش مرکز مخابراتی

به گزارش خبرنگار موبنا، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره...

۳۰خرداد

اختلال 72 ساعته در شش مرکز مخابراتی از فردا

به گزارش خبرنگار موبنا، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید رشیدی با پیش شماره های...

۲۴خرداد

مرکز مخابراتی توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار موبنا، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات الغدیر با پیش شماره های 3300...

۲۰خرداد

اختلال 3 روزه در پنج مرکز مخابراتی

به گزارش خبرنگار موبنا، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات هجرت با پیش شماره های 3314، 3315،...

۱۸خرداد

توسعه در مرکز مخابراتی آیت الله کاشانی

به گزارش خبرنگار موبنا، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید دیالمه با پیش شماره های...

۱۷خرداد

توسعه در پنج مرکز مخابراتي

به گزارش خبرنگار موبنا، با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات الغدیر با پیش شماره های 3300 الی...