کلیدواژه : پولداری

پسر پولداری که برای تنوع دزدی می کرد

موبنا – سال گذشته محمد به همراه چهار تن از دوستانش در گروه های 3 یا 2 نفره در خیابان پاسداران از سر کنجکاوی اقدام به سرقت گوشی همراه می کردند.

وی در اعترافات خود گفت: ما همگی ساکنان منطقه 14 تهران در خیابان نیروی هوایی هستیم. هیچکدام از ما به پول احتیاج نداشتیم. تنها از سر کنجکاوی دزدی کردیم و حتی موبایل ها را نیز به دوستان مان می فروختیم. بعد از ده روز سرقت حدود 30 فقره دزدی موبایل از پسران جوان کردیم و بعد توبه کرده وسرکار رفتیم.

اصلا باورمان نمی شود بعد از یک سال دستگیر شده ایم چون ما توبه کرده بودیم و هرکداممان سر کار می رفتیم. ما به زنان و کودکان و افراد سالمند کاری نداشتیم. هیچ کدام از ما اعتیاد هم نداریم فقط قلیان می کشیم. باورم نمی شود که دستگیر شده ام. متهمان بعد از دستگیری تحویل مقامات قضایی شدند.

 منبع:جام نیـوز