کلیدواژه : پزشک قانونی

نزاع 16 هزار تهرانی را به پزشکی قانونی کشاند

پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد که در دو ماه نخست امسال 16 هزار و 429 نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد مراجعان نزاع 17 هزار و 989 نفر اعلام شده بود 8/7 درصد کاهش یافته است.بنابراین گزارش از کل مراجعان به دلیل صدمات ناشی از نزاع در دو ماه نخست امسال 10 هزار و 666 نفر مرد و 5 هزار و 763 نفر زن بوده اند.

دنبال کنید @ اینستاگرام