کلیدواژه : پارس جنوبي

فعاليت‌هاي نفتي در منطقه پارس جنوبي از لحاظ زيست محيطي ارزيابي مي‌شود

مهندس يوسفي مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي پارس با بيان اين مطلب گفت: به زودي فرآيند پايش مستمر فعاليت‌هاي نفت و گاز در اين منطقه به لحاظ رعايت نكات زيست محيطي آغاز مي‌شود.

به گفته وي، با اقدامات صورت گرفته در سال‌هاي اخير ميزان هدررفت و سوزاندن گازهاي همراه در فازهاي نخستين ميدان گازي پارس‌جنوبي به شدت كاهش يافته و پروژه فروش گازهاي همراه به متقاضيان براي تبديل به فرآورده‌هاي باارزش در دست پيگيري است./