کلیدواژه : كارگر

كسر حق بيمه از اضافه كار كارگران قطعی شد

سال گذشته موضوع كسر حق بيمه از فوق العاده اضافه كار مشتركان صندوق تامين اجتماعي مطرح شد.

سر و صداهاي برپا شده بر سر موضوع دريافت حق بيمه از مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي كارگران كه به مفهوم دريافت حق بيمه از بن‌ها، حق مسكن و ساير مزاياي كارگري است، سبب شد مديرعامل سازمان تامين اجتماعي طي اعلاميه‌اي از الزامي نبودن پرداخت اين حق بيمه از سوي كارفرمايان صحبت كند.

آن زمان سازمان تامين اجتماعي اين رقم را براي هر مشتري 80 هزار تومان تعيين كرده بود. امسال اما بدون آنكه مجوز قانوني براي دريافت اين ميزان حق بيمه دريافت شده باشد، تامين اجتماعي اقدام به دريافت 110 هزار تومان حق بيمه اضافه از مشتركان كرد.

محسن ايزدخواه پژوهشگر حوزه كار و تامين اجتماعي در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به تبصره 3 ماده 36 قانون كار، اظهار كرد: در اين تبصره آورده شده است مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي از قبيل كمك هزينه مسكن، هزينه خوار و بار، كمك عائله‌مندي، پاداش، افزايش توليد و سود سالانه جزو مزد ثابت و مبنا محسوب نمي‌شود، لذا براساس اين ماده قانون كار نمي توان از مزاياي رفاهي كارگران حق بيمه دريافت كرد.

او اضافه كرد: سازمان تامين اجتماعي شايد براي افزايش درآمدهاي خود اقدام به اخذ اين ميزان حق بيمه كرده باشد اما بايد توجه داشت وقتي كه ميزان دريافتي حق بيمه افزايش مي‌يبايد در مقابل نيز بر همان مبنا بايد حقوق بازنشستگي افراد نيز افزايش داده شود. از اين رو، اگرچه در كوتاه مدت ممكن است اين مبلغ درآمدي را براي سازمان به همراه داشته باشد اما در سال‌هاي پيش رو بار هزينه بيشتري را براي اين سازمان به دنبال خواهد داشت.

براساس آخرين آمار اعلام شده از سوي سازمان تامين اجتماي تعداد بیمه گذاران 12 میلیون نفر برآورد شده است، لذا افزایش درآمد این سازمان در دریافتی‌هاییش به ازای هر فرد ۴۰۰۰۰ تومان سود سالانه تامین اجتماعی از محل اجباری کردن پرداخت «مزایای انگیزه ای مازاد بر حداقل دستمزد» به بيش از پنج هزار ميليارد تومان خواهد رسید.