کلیدواژه : قیمت تندر 90

كاهش قيمت تندر 90

این روزها بازار خودروی داخلی شاهد افت 5/3 میلیون تومانی قیمت تندر 90 دنده اتوماتیک است که در حال حاضر با قیمت 51 میلیون تومان به مشتریان عرضه می‌شود. دلیل این افت قیمت، تحویل تعدادی از تعهدات عقب‌ افتاده ایران خودرو به مشتریان تندر 90 اتوماتیک است، به طوری که اخیراً برای تحویل‌ خودروهای مربوط به دی سال گذشته، دعوت‌نامه ارسال شده است. سود تأخیر و مشارکت برای این مشتریان بیش‌ از 3 میلیون تومان تعیین شده، اما قیمت نهایی خودرو حدود 47 میلیون و 200 هزار تومان محاسبه شده است.