کلیدواژه : قير

وزارت نفت به طرح‌هاي مسكن، قير رايگان مي‌دهد

منصور آرامي سخنگوي كميسيون عمران مجلس با بيان اين مطلب افزود: موضوع جلسه كميسيون، حول محورهاي عمراني، گران‌شدن سوخت و تاثير بر صنعت كشتيراني در بنادر و نهايي شدن طرح جامع حمل و نقل بود كه در نهايت با تاكيد وزير نفت، تامين قير رايگان براي طرح هاي مسكن نهايي شد.

سخنگوي كميسيون عمران مجلس، از حضور نوبخت؛ معاون اول رئيس جمهور، وزير نفت، وزير كشور، وزير راه و شهرسازي و رئيس بنياد مسكن در اين جلسه خبر داد و افزود: دولت براي فعاليت‌هاي عمراني در سال 94، 40 هزار ميليارد تومان بودجه تخصيص داد كه اين رقم نسبت به سال گذشته با افزايش همراه بوده است.

به گزارش خبرنگار ما، جلسه كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي روز گذشته 19 خرداد و با حضور دكتر نوبخت معاون‌رئيس‌جمهور، وزير نفت، وزيركشور، وزير راه و شهرسازي و رئيس بنياد مسكن جهت ارزيابي عمليات عمراني تشكيل شده بود كه به گفته نمايندگان اين كميسيون با نتايج قابل قبولي به اتمام رسيد./