کلیدواژه : فنلاند

دیدار ظریف با رئیس جمهور فنلاند

موبنا – در این دیدار طرفین در خصوص روابط دوجانبه و راه های توسعه آن بویژه همکاری های اقتصادی و بانکی گفتگو و تبادل نظر کردند.

مسائل منطقه بویژه ریشه های بحران های جاری از دیگر محورهای گفتگو و تبادل نظر این دو مقام بود.

 منبع: ایسنا

Mobna-Telegram