کلیدواژه : فریدون قنبری

تصویر ملی‌پوش کشتی پس از حادثه تیراندازی