کلیدواژه : فرهاد معارفی

فرهاد معارفی، سرپرست شرکت ارتباطات زیرساخت شد

موبنا – به گزارش موبنا، با حکم مهندس آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهاد معارفی، با حفظ سمت سازمانی، سرپرست شرکت ارتباطات زیرساخت شد.
فرهاد معارفی از سال ۱۳۸۹ ذی‌حساب و مدیر کل امور مالی شرکت ارتباطات زیرساخت بوده و از مهرماه سال ۱۳۹۴ تا مهر ماه سال ۱۳۹۵ به عنوان عضو هیأت مدیره و پس از آن بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت فعال بوده است.