کلیدواژه : فرزاد مجیدی

فرزاد مجیدی با تشویق برگشت

موبنا – فرزاد مجیدی در اولین تمرین استقلال بعد از شکست در دربی با حمله هواداران روبرو شد و از سمت خود استعفا کرد که این موضوع با مخالفت اعضای هیئت مدیره استقلال روبرو شد.

مجیدی امروز به محض ورود به زمین آزادی با تشویق هواداران استقلال روبرو شد تا آنها به نوعی با سرپرست تیم خود آشتی کنند.

 منبع:ورزش سه