کلیدواژه : فدراسیون

اعتراض اصحاب رسانه از برگزاری مجمع پشت درهای بسته!

موبنا – اصحاب رسانه که در اتاق کناری برگزاری مجمع حاضر شده‌اند قرار بود طبق سنوات گذشته با ویدئویی از اتفاقات مجمع باخبر شوند اما این اتفاق رخ نداده است و همین مسئله باعث اعتراض خبرنگاران شده است. به طور ناگهانی همه فیلمبردارها و خبرنگاران از سالن به بیرون رانده شدند و خبرنگاران پشت درهای بسته مانده اند!
اعتراض اصحاب رسانه از برگزاری مجمع پشت درهای بسته!
اعتراض اصحاب رسانه از برگزاری مجمع پشت درهای بسته!

 منبع: تابناک
۱۱اردیبهشت

تیراندازی ایران بهترین فدراسیون جهان شد!

موبنا -ریاست فدراسیون جهانی تیراندازی، با ارسال تقدیر نامه‌ای از روند مثبت، طراحی و برنامه‌ریزی نتیجه بخش و...