کلیدواژه : عملیات کابل برگردان

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید ثابت قدم

موبنا – با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید ثابت قدم با پیش شماره 4490 در محدوده جاده مخصوص کرج، کیلومتر 13، شرکت گروه بهمن به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

۲۹شهریور

توسعه شبکه کابل در 2 مرکز مخابراتی

موبنا – با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات پیام نور با پیش شماره های 4440 الی 4449، 4460 الی...

۱۹شهریور

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات گلپایگانی قلعه میر

موبنا – با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات گلپایگانی قلعه میر با پیش شماره های 5645 و 5686...