کلیدواژه : شهنازی

انتخاب رئیس آکادمی المپیک در اولویت

به گزارش “ورزش سه” و به نقل از تسنیم شاهرخ شهنازی در خصوص مشخص شدن تکلیف ریاست آکادمی ملی المپیک، اظهار داشت:‌ این موضوع در دستور کار هیئت اجرایی قرار دارد. این بحث به عنوان یکی از اولویت‌های ما است، البته در این زمینه ابتدا به دنبال تعیین شاخص‌های مورد نظر هستیم.

وی با بیان اینکه مدیریت آکادمی باید از ویژگی‌هایی برخوردار باشد، افزود: در مرحله بعدی پس از مشخص شدن شاخص‌های مد نظر، افرادی که دارای چنین ویژگی‌هایی هستند را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. پس از بررسی‎های کامل از میان این نفرات، یک فرد را به عنوان مدیر آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک انتخاب خواهیم کرد.

دبیرکل کمیته ملی المپیک خاطرنشان کرد: کارهای ما در کمیته ملی المپیک خیلی زیاد است اما حتما این موضوع در دستور کار هیئت اجرایی خواهد بود.