کلیدواژه : شهرزاد۲

تیپ و گریم جالب پانته آ پناهی ها در فصل دوم شهرزاد (عکس)

۰۲تیر

هاشم، پسر و همسرش در پشت صحنه فصل دوم شهرزاد (عکس)

۰۱تیر

گریم رامین ناصرنصیر در پشت صحنه شهرزاد (عکس)

۰۷آبان

گریم رضاکیانیان و رویانونهالی در «شهرزاد۲»

گریم جدید رضا کیانیان و رویا نونهالی، بازیگران تازه پیوسته به «شهرزاد ۲» به کارگردانی حسن فتحی رونمایی شد.