Tag: شرکت آسان پرداخت پرشین

سود جدید «آپ» بعد از افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی

موبنا – به گزارش موبنا، در پی افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی شرکت آسان پرداخت پرشین در مجمع فوق العاده یکشنبه ۱۲ شهریور، سرمایه اسمی این شرکت بورسی از محل سود انباشته از ۱۰۰ به ۲۰۰ میلیارد تومان رسید تا صرف خرید ۱۵۰ هزار دستگاه پوز شود.
این شرکت بعد از این رویداد ، سود هر سهم مالی اسفند جاری را اصلاح کرد تا طی روزهای آینده آماده بازگشت به تابلو بورس معاملات باشد.
به این ترتیب “آپ” که با سرمایه قبلی ، برای هر سهم ۲۷۷۳ ریال سود پیش بینی کرده و در سه ماه اول سال ۲۲ درصد معادل ۶۱۰ ریال را پوشش داده بود، سود هر سهم را با سرمایه جدید ۲۰۰ میلیارد تومانی، ۱۳۶۹ ریال پیش بینی و ۳۰۵ ریال در سه ماه اول سال محقق کرد.

۱۳شهریور

افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی آپ در بورس

در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ)، سهامداران این شرکت با افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی آسان پرداخت...

دنبال کنید @ اینستاگرام